Doorstuderen & specialiseren

1e Leerjaar fijnschilder technieken
Heb je de basisopleiding en de vervolgopleiding gevolgd, dan heb je het hele 1e leerjaar fijnschilderen afgerond. 

Na het 1e leerjaar kun je verder studeren naar het 2e leerjaar. Je kunt ook de opleiding tekenen gaan volgen.

Tekenen en schilderen
Beide kan ook. Je kunt deze twee opleidingen tegelijk volgen; tekenen en het 2e leerjaar, tekenen en het 3e leerjaar, of tekenen en een specialisatie. Je krijgt dan natuurlijk korting op de opleiding tekenen.

2e Leerjaar compositiejaar
Het tweede lesjaar is een verdieping van de opgedane kennis uit het eerste jaar. De onderwerpen zijn groter van formaat en wat ingewikkelder van structuur en compositie. Het accent wordt dit jaar vooral gelegd op licht, schaduw, toonwaarden, contrasten, perspectief, kleurenleer, compositie en stofuitdrukking, zoals; hout, metaal, steen, textiel en vacht. Verder komt aan bod grisaille, optische kleurmenging en leren schilderen met mediums en glaceringen.

De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, ook worden werken van een aantal hedendaagse realisten en fijnschilders als thema gebruikt. Een trompe-l’oeil schilderij en een schilderij uitgevoerd in clair-obscur is daar een onderdeel van.

Aan de hand van de vele rekwisieten van de academie leert de cursist zelf stilleven composities samen te stellen en belichten o.a. door gebruik te maken van een black-box.

Reserveren

3e Leerjaar themajaar
In het derde lesjaar komen de grote thema’s aan bod; o.a. wolken, landschap, golven, zeegezichten, portret en eitempera. Er wordt ook een les gewijd aan pigmenten, schildermaterialen, dragers, chemicaliën en vernissen. Er wordt dit jaar geschilderd op linnen doek, dat om een ‘lossere’ toets vraagt.

In het theoretische gedeelte komen met name het atmosferisch perspectief, planning en opbouw van een groot schilderij aan bod. Het landschapschilderen door waarneming in de natuur is op zich erg boeiend om te doen maar ook vooral erg leerzaam. In de zomermaanden zijn een paar zaterdagen ingepland om op locatie buiten te schilderen.

Ná de 3-jarige opleiding

Met schilderen ben je, net als met alle creatieve activiteiten, nooit echt uitgeleerd. Je kunt je altijd verder bekwamen.

Na de 3-jarige opleiding fijnschilderen heb je voldoende bagage om je te ontwikkelen tot zelfstandig kunstschilder.

Wil jij je verder verdiepen of specialiseren in een bepaald onderdeel van de schilderkunst, dan biedt Art Partout een reeks van acht specialisatie richtingen aan.

Specialisaties
– Model- en Portretschilderen
– Stilleven & Compositie 
– Hyperrealisme
– Magisch Realisme
– Landschapschilderen
– Dieren & Wildlife
– 17e -eeuwse technieken
– Impressionisme

Aanmelden specialisaties
Tekenen
Voor onze opleiding is het niet noodzakelijk om goed te kunnen tekenen. Overteken technieken en schetsen kunnen je verder helpen. Voor diegene die graag een gedegen opleiding tekenen willen volgen bieden wij een 3 jarige opleiding waarin alle facetten aan bod komen.
 
Meer weten?

Specialisaties

Model Tekenen & Schilderen
Deze lessen worden op klassieke wijze gegeven door ervaren portrettisten. In eerste instantie wordt van gipsmodellen en portretfoto’s geschilderd. Daarna naar levend model. Je doet kennis op over verhoudingen en anatomie. Het eerste deel is gewijd aan anatomie studies waarbij getekend wordt met diverse materialen. In de tweede helft stap je over naar het schilderen naar levend model. Na deze klassieke aanpak is het mogelijk een gelijkend portret te schilderen. Bij de specialisatie ‘portret’ hoort een supplement voor het lesboek met uitgebreide informatie die te gebruiken is als naslagwerk. Na afronding van deze specialisatie kun je nog kiezen voor een vervolgcursus.

Leskosten: € 972,-

Zaterdag 9:30 tot 17:00
(1x per maand) start 17/9

Meer informatie

Portret schilderen
Tijdens de specialisatie portret schilderen we naar live model of naar foto. We behandelen vorm en gelijkenis, waarbij verschillende meetmethoden om tot gelijkenis te komen, aan bod komen. Daarnaast is er speciale aandacht voor de kleuren van de huid en de invloed van licht en schaduw op de kleur. We gebruiken de begrippen chroma, toon en verzadiging om tot een goede menging van kleuren te komen. 

Kosten: € 972,-

Zaterdag 9:30 tot 17:00
(1x per maand)
Start 17/9

Stilleven & compositie
Tijdens deze specialisatie ga je je verder verdiepen in complexere stillevens. Daarbij leer je alles over composities, beeldverhaal, dynamiek en uitstralingJe leert kijken naar de mogelijkheden om het stilleven sterker in beeld te brengen door weglatingen, toevoegingen en contrast te verhogen of te minderen. Je maakt o.a. eigen composities en schildert niet uitsluitend van foto’s maar ook naar waarneming.

Kosten: € 972,-

Woensdag 13:00 tot 17:00
(4 uur om de 2 weken, 19x)
Start 14/9

Hyperrealisme
Een schilderthema dat in de jaren ’60 ontstond als antwoord op de expressionisme, kubisme en abstracties. Een belangrijke vorm binnen het hyperrealisme is het exact naschilderen van een foto als vastlegging van een moment in het dagelijks leven.
Megarealisme is een vorm waarbij onderwerpen sterk uitvergroot tot in detail worden nageschilderd. Een specialisatie voor de echte fijnschilder dus!

Kosten: € 972,-

Woensdag 19:00 tot 21:30
(wekelijks 2,5 uur)
Start 14/9

 

Magisch realisme
Een magisch realistisch schilderij vraagt een zodanige weergave zodat de ‘illusie’ een werkelijkheid zou kunnen zijn. Een geloofwaardige andere werkelijkheid waarvan je kunt zeggen; ‘… het zou zo maar kunnen’. Onderdeel in de lessen is het ontwikkelen van creativiteit. Deze specialisatie is dan ook heel geschikt voor de creatieve denker!

Kosten: € 972,-

Vrijdag 13:00 tot 17:00
(4 uur om de 2 weken, 19x)
Start 16/9

Landschapschilderen
De specialisatie landschapschilderen geeft u veel klassieke en moderne middelen om landschappen te schilderen. Naast het opzetten van een landschap wordt ook aandacht geschonken aan de ontwikkeling van uw persoonlijke stijl.
 
Kosten: € 972,-

Dieren & Wildlife
Je maakt kennis met nieuwe technieken en penseelgebruik die specifiek van belang zijn voor het schilderen van vachten en veren. Deze specialisatie bied je veel vaardigheden om dierportretten en dieren in hun eigen habitat te schilderen.

Kosten: € 972,-

Woensdag 9:30 tot 12:00
(wekelijks 2,5 uur)
Start 14/9

17e- Eeuwse technieken
Moderner dan je denkt. Je gebruikt 17e-eeuwse termologie en opbouwmethoden waarmee je een traditioneel schilderij kunt schilderen of waarmee je uiteindelijk een fris modern schilderij kunt schilderen. Je leert o.a. gedetailleerde onderschildering met aardkleuren op een gekleurde drager (imprimatura), eerste hogingen naar licht (doodverven), transparant schilderen d.m.v.  glaceringen en halfdekkende kleur hogingen (velatura). Verzachting door verdassen en wassen (sfumato) en dramatisch licht donker (chiaroscuro).

Kosten: € 972,-

Vrijdag 10:30 tot 14:30
(4 uur om de 2 weken, 19x)
Start 23/9

Impressionisme
Het impressionisme ontstond na de ‘uitvinding’ van de tube. Tweede deel 1e eeuw. Het was een totaal nieuwe benadering van het schilderen. Niet de technieken in het atelier maar het lichtspel buiten was het leidende element. De benadering werd het weergeven van een impressie van de werkelijkheid. Licht, kleur en sfeer werden belangrijker gevonden dan de traditionele regels van het schilderen. Er ontstond ook een vrijere toets. Het is uitdagend om hiermee aan de slag te gaan.

Kosten: € 972,-

Donderdag 9:30 tot 12:00
(wekelijks 2,5 uur)
Start 15/9

Masterclass (alleen in Deventer)
De masterclass is bedoeld voor mensen die de driejarige opleiding hebben afgerond en daarna met regelmaat onder begeleiding van een docent vrij willen blijven schilderen. Iedereen werkt aan zijn of haar eigen schilderij in olieverf, acryl of tempera.
De Masterclass is wekelijks op donderdagen van 10:00 uur tot 15:00 uur, er is hiervoor geen vaste startdatum. De facturatie vindt plaats op basis van het aantal uren dat je aanwezig bent geweest; je krijgt een knipkaart. Het basistarief is € 265,- per jaar + € 5,- per lesuur.

Oriëntatiejaar
En weet je nog niet waarin je je wilt specialiseren, dan kun je een oriëntatiejaar volgen dat is bedoeld voor mensen die de driejarige opleiding hebben afgerond en nog niet weten waarin ze zich verder willen specialiseren. In dit jaar komen diverse items uit de specialisaties aan bod. Er wordt hoofdzakelijk geschilderd met eigen onderwerpen en er is volledige lesondersteuning van een docent. Het oriëntatiejaar is een hele dag per maand

Kosten: € 972,-

Zaterdag 9:30 tot 17:00
(1x per maand)
Start 24/9

NIEUWE RICHTING BINNEN ART PARTOUT ‘HET KLASSIEK ATELIER’

Het fijnschilderen voert bij Art Partout de boventoon. Maar we merken dat er mensen zijn die naast het fijnschilderen of het volgen van specialisaties een stap verder willen in de richting van de klassieke academies van weleer.

Op initiatief van twee docenten, Chretien Goos en Bryan Rietman, beide academisch geschoold, Chretien is afgestudeerd aan de Rietveld Academie en Bryan aan de Klassieke Academie in Groningen, is een programma samengesteld dat we het ‘Klassiek Atelier’ noemen. 

Je kunt aan deze bijzonder leerzame modules deelnemen nadat je het eerste en het tweede jaar van de opleiding Realistisch Fijnschilderen hebt afgerond of wanneer je nog met het tweede jaar bezig bent. Naast doeken of panelen heb je voor deze modules geen extra materialen nodig. Onder de beschrijving van de specifieke modules vind je ook de geplande lesdagen. 

Het ‘Klassiek Atelier’ bestaat uit 6 modules: 
– Kleur
– Portretschilderen
– Daily Paintings
– Alla prima schilderen
– Modeltekenen
– Artistieke vorming, expressie en handschrift

Je kunt je afzonderlijk inschrijven voor één of meerdere modules. Het minimale aantal cursisten per module is 5 personen. De maximale grootte van een groep is 10 personen. Als je je inschrijft voor alle zes modules dan ontvang je een korting van 15%. Daarvoor krijg je in totaal 144 uur les.

De kosten voor alle zes modules samen bedragen: € 1661,-. (excl. extra materiaal dat bij sommige modules wordt berekend). Dat is € 1954,- minus de korting van € 293,-. Je mag het ook in 12 maandelijkse termijnen van € 142,55 voldoen.

Aanmelden Klassiek Atelier

Modules

Module 1. Kleur
In deze module staat kleur centraal. We verdiepen ons in het besef van de werking van kleur en van de werking van kleuren onderling. Aan bod komen; de kleurencirkel, kleuren mengen, licht en kleur (chroma, verzadiging en toon) en het neutraliseren van kleuren. Je leert de rol van kleur in composities; kleurevenwicht en verschillende soorten kleurcontrasten toepassen in een schilderij. De module bestaat uit zes lessen van 4 uur die om de veertien dagen worden gegeven van 10:00 uur tot 14:00 uur. De docent voor deze module is: Chretien Goos. De kosten bedragen: €316,-.

Module 2. Portretschilderen
In deze module schilderen we naar live model, waarbij we steeds 3 sessies aan één pose besteden. We behandelen vorm en gelijkenis, waarbij verschillende meetmethoden om tot gelijkenis te komen, aan bod komen. Daarnaast is er speciale aandacht voor de kleuren van de huid en de invloed van licht en schaduw op de kleur. We gebruiken de begrippen chroma, toon en verzadiging om tot een goede menging van kleuren te komen. Ook deze module bestaat uit zes lessen van 4 uur die om de veertien dagen worden gegeven van 10:00 uur tot 14:00 uur. De docent voor deze module is: Chretien Goos. De kosten bedragen: €345,-

Module 3. Daily Paintings 
In de traditie van Julian Merrow Smith, Duane Keiser en vele andere kunstenaars, maken we iedere bijeenkomst een ‘daily painting’; een alla prima geschilderd klein stilleven waarop meestal voorwerpen uit je directe leefomgeving afgebeeld zijn. In deze module wordt aandacht besteed aan de alla prima werkwijze waarbij je vanuit een onderschildering naar de directe waarneming, compositie, en de factoren die de zeggingskracht van een schilderij helpen vergroten gaat schilderen. Deze module bestaat tevens uit zes lessen van 4 uur die om de veertien dagen worden gegeven van 10:00 uur tot 14:00 uur. De docent voor deze module is: Chretien Goos. De kosten bedragen: €316,-.

Module 4. Alla prima schilderen
Vanuit abstracte vlakken tot een figuratieve compositie komen met een beperkt kleurenpalet. In één sessie een schilderij opzetten en afronden! In deze module werken we naar waarneming en proberen we deze te vangen op het platte vlak. In deze lessen zal vooral het ‘leren kijken’ centraal staan. Daar het de basis is voor het snel kunnen vangen van een vorm. Deze module bestaat wederom uit zes lessen van 4 uur die om de veertien dagen worden gegeven van 10:00 uur tot 14:00 uur. De docent voor deze module is: Bryan Rietman. De kosten bedragen: € 316,-. 

Module 5. Modeltekenen
Vanuit primaire geometrische vormen tot een anatomisch correcte vorm komen. In deze module werken we naar waarneming vanuit verschillende invalshoeken m.b.t. het beoordelen van verhoudingen. Het doel van deze module is om de cursist inzicht te geven over hoe tot een menselijke vorm te komen. Deze module bestaat uit zes lessen van 4 uur die om de veertien dagen worden gegeven van 10:00 uur tot 14:00 uur. De docent voor deze module is: Bryan Rietman. De kosten bedragen: €345,- en dat is inclusief modelkosten. 

Module 6. Artistieke vorming, expressie en handschrift
Wie ben jij als kunstenaar? En hoe wil jij je persoonlijk ontwikkelen? In deze module gaan we in op hetgeen de cursist buiten techniek om wil overbrengen met zijn tekeningen, schilderijen of pastels. Tijdens deze lessen worden de cursisten persoonlijk begeleid binnen een groep om zich individueel als kunstenaar te ontwikkelen. Ook wordt er tijdens deze lessen ingegaan op de verschillende toepassingen van diverse materialen om zo via het experiment tot een eigen beeldtaal te komen en zullen we werken met een beeldfamilie. De module bestaat uit zes lessen van 4 uur die om de veertien dagen worden gegeven van 10:00 uur tot 14:00 uur. De docent voor deze module is: Bryan Rietman. De kosten bedragen: €336,-.