Fijnschilderen, een ambacht dat iedereen kan leren

Fijnschilderen wordt in het jargon genoemd als de ‘moeder van de schilderkunst’ omdat daarin alle relevante technieken die in de zestiende en zeventiende zijn ontwikkeld en toegepast. 

De uiterst verfijnde techniek werd vooral toegepast in de zogenaamde genrestukken. Meestal op klein formaat weergegeven taferelen van alledaagse activiteiten.

Deze technieken zijn door de eeuwen ontwikkeld en doorgegeven. De technieken zoals opbouw van een schilderij, kleurgebruik, penseelvoeringen, glaceer technieken zijn vandaag de dag nog even actueel als in de zeventiende eeuw. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw is daarom steeds meer belangstelling gekomen voor het realisme in de schilderkunst

Ambacht dat je kunt leren
Schilderkunst is feitelijk een ambacht zoals alle ambachten. En voor goede resultaten is het onontbeerlijk om de daarbij behorende technieken te beheersen.

Afb.: ‘De Hollandse huisvrouw van Gerard Dou, ca. 1650.

Hedendaagse toepassingen
De technieken van het fijnschilderen zijn bij uitstek geschikt voor o.a.; realistisch stilleven, magisch realisme, hyperrealisme, surrealisme enz. Verder is fijnschilderen een onontbeerlijke ondergrond voor als men later wat losser wil schilderen zoals impressionisme. Ook abstracte schilders zijn vaak als fijnschilder begonnen.

Nieuwe methodes
In de afgelopen decennia zijn deze technieken verder ontwikkeld met nieuwe methodes, hulpmiddelen en materialen die we tot onze beschikking hebben die oude meesters moesten ontberen.

Afb.: ‘Melkmeisje’ van Rob Møhlmann, ca. 1987.

Start opleiding fijnschilderen in 2000
In 1998 is begonnen met het ontwikkelen van een gedegen opleiding in de traditie van de oude meesters. Twee jaar later was de opleidingsvorm afgerond met het bijbehorende lesboek. In het jaar 2000 is gestart met de academie voor realistische schilderkunst in Deventer.

“Als je de doelstelling hebt om mensen op een effectieve wijze wil leren schilderen en de lat hoog legt voor het uiteindelijke resultaat, dan zijn naast de technieken de didactische kant van de opleiding even belangrijk”, aldus oprichter Tomas Nagy.

Het lesprogramma is zo opgebouwd dat je stap-voor-stap het schilderproces doorloopt waarbij kleurgebruik, nauwkeurigheid, compositie en de juiste volgorde worden uitgelegd en voorgedaan.

Afb.: Voorbeeld ‘Magisch realisme’ van een cursist van Art Partout.

Afb.: Voorbeeld ‘Hyperrealisme’ van een cursist van Art Partout.