Impressionistisch schilderen

Lessen impressionisme en alla prima schilderen

Het impressionisme is een stroming die ontstond uit een behoefte om met nieuw verkregen inzichten het werkelijke leven vast te leggen. De techniek is die welke schilders ook op de academies beoefenden, het ‘alle prima’ schilderen. De directe vastlegging in één schilder sessie.

In deze lessen maken we kennis met dit ‘alla prima’ schilderen. Hierbij speelt, wat je waarneemt en hoe je wordt beïnvloed door wat je al denkt te weten, een grote rol. Je leert nieuwe inzichten in kleur gebruik en leert hoe de fotografie geleidt heeft tot nieuwe inzichten in hoe je naar vorm en toonwaarden kijkt.

Nieuwe inzichten
Ongeveer 1830 inspireerde nieuwe inzichten in waarnemings-psychologie, de fotografie en nieuwe kleur theorieën enkele klassiek opgeleide schilders om hiermee aan de slag te gaan. Het heeft ruim 30 jaar geduurd voordat hun werk door verzamelaars werd erkend. 

De wereld stond niet stil. In Nederland kennen we o.a. de Haagsche school schilders, in Rusland ‘de wilde beesten’ en ook in Engeland en Amerika vonden  gelijkgestemden elkaar. 

In het Frans impressionisme wordt vooral veel aandacht besteed aan een rijk kleurgebruik.

Een journalist confronteerde Monet met dit schilderij:“Maar meneer Monet dit zijn toch niet meer dan impressies?”. “Precies”, was het antwoord. “Dat is precies wat we wilden vastleggen.”

Ontdek ook de vernieuwende werkwijze van Monet en zijn vrienden.

Heb je interesse? Neem dan contact op via:

Telefoon : 085 1302757
E-mail : info@artpartout.nl