Privacybeleid

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen we je op de hoogte hoe wij met gegevens omgaan.

Welke gegevens van cursisten beheren wij in ons systeem

– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Leeftijd
– Straat en huisnummer
– Postcode en plaats
– Telefoonnummer
– Mobiel nummer
– E-mailadres
– Startdatum opleiding
– Lesgroep
– Bankrekeningnummer en tenaamstelling

Welk doel hebben deze gegevens in onze organisatie
– Roosterplanning lesgroepen
– Verzenden van onze nieuwsbrieven
– Boekhouding
– Algemene informatie met betrekking tot de lessen en activiteiten

Wie hebben er toegang tot deze gegevens
– Directeur, boekhouder, office manager
– Docenten krijgen een deelnemersformulier van de administratie waarop uitsluitend je naam vermeld staat.
– Op verzoek van jouw docent kun je toestemming geven om je telefoonnummer en e-mailadres uit te wisselen, eventueel ook met mede cursisten.

Op welke systemen/ computers zijn uw gegevens opgeslagen
Jouw gegevens staan op drie systemen:
– Op een boekhoudpakket ‘King’ voor de financiële administratie
– Op Excel voor de ledenadministratie
– Op de lesroosteradministratie

Welke beveiligingsmaatregelen wij hanteren om uw data te beschermen
Alle drie de systemen zijn middels toegangscodes beveiligd.
– Boekhouder; code toegang, uitsluitend door de boekhouder zelf.
– Bedrijfsleider; code toegang, bedrijfsleider en directie.
– Directie: code toegang, uitsluitend door de directie zelf.

Duur van het bewaren van de gegevens
Mailadressen en telefoonnummers  worden twee jaar na beëindiging van de opleiding bewaard, voor mogelijk nieuwsbrieven die men na beëindiging van de opleiding nog wil ontvangen. De niet relevante gegevens worden na beëindigen van de opleiding gewist. Gegevens uit de financiële administratie worden in verband met de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar bewaard. Het betreft dan uitsluitend de naam, debiteurennummer, banknummer en datum van betalingen. De financiële stukken zoals het grootboek krijgt onze registeraccountant eens per jaar ter inzage voor het samenstellen van de jaarstukken. Hierin zijn naam, debiteurennummer, banknummer en betalingen vermeld. Op je verzoek kunnen gegevens met uitzondering van de financiële data na beëindigen van een opleiding of cursus direct gewist worden.